Pozdravljeni na spletni strani izobraževanja odraslih, kjer izobražujemo za naslednje programe:

- strojni tehnik

- strojni tehnik (PTI)

- tehnik računalništva

- elektrotehni

- metalurg

- mehatronik operater

- oblikovalec kovin - orodjar 

- avtoserviser

- pomočnik v tehnoloških procesih.