Na Srednji šoli Ravne se je v skladu z razpisom za šolsko leto 2018/2019 še mogoče prijavljati v vse programe.