Svečana podelitev spričeval poklicne mature 2018 bo v petek, 6. 7. 2018, ob 16.uri v avli šole.

Dijaki, ki mature v junijskem roku ne bodo uspešno opravili, se morajo v petek, 6. 7. 2018, prijaviti za jesenski rok pri tajnici poklicne mature, Veroniki Kotnik.