Od podpisa konzorcijske pogodbe vse do 30. 9. 2018 smo na Srednji šoli izvajali naslednje programe nadaljnjih izobraževanj:

1.       Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij

2.       Vitalna šola-zdravi in zadovoljni na delovnem mestu

3.       Z vodenjem kakovosti do odličnosti

Programi so potrjeni s strani sveta šole, seveda tudi s strani programskega odbora projekta.