25. državno tekmovanje elektro šol in

7. državno tekmovanje računalniških šol

V soorganizaciji Srednje šole Ravne iz ŠC Ravne ter Elektro in računalniške šole iz ŠC Velenje

V soorganizaciji Srednje šole Ravne iz ŠC Ravne ter Elektro in računalniške šole iz ŠC Velenje, je 21. marca 2017 potekalo tekmovanje Elektro in računalniških šol Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo 16 slovenskih šol. Dijaki so nastopali v štirih poklicih in sicer: Elektrikar, Računalnikar, Elektrotehnik in Tehnik računalništva.

Fotogalerija

LogoRavne LogoVelenje

Bilten tekmovanja

Opisi nalog

Elektrikar

Naloga bo iz področja uporabe frekvenčnih pretvornikov. Za realizacijo naloge so potrebne strokovne in ključne kompetence iz modulov:

  • izdelava električnih tokokrogov (IET),
  • električne naprave (EN),
  • uporaba krmilnih naprav (UKN),
  • priklopi elektromotorjev (PEM).

Naloga Poročilo delavnice Panoji Navodila MX2

Sestavljene panoje (komponente, nameščene na plošči, niso med sabo povezane) lahko naročite v podjetju MIEL d.o.o., Velenje, tel.: 031/337-772 (g. Andrej Rotovnik)


Računalnikar

Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu morajo dijaki servisirati računalnik (odkrijejo napako, jo popravijo in namestijo operacijski sistem), v drugem pa namestiti omrežje (izdelati kable, konfigurirati usmerjevalnik in dostopno točko).

Naloga


Elektrotehnik

Naloga bo iz področja uporabe KNX inteligentnih inštalacij. Za realizacijo naloge so potrebne strokovne in ključne kompetence iz modulov oz. področij:

  • izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij,
  • sodobni inštalacijski sistemi.
Naloga


Tehnik računalništva

Naloga je sestavljena iz štirih vsebinskih sklopov:

  1. Računalniška omrežja – izdelava UTP kablov in povezava naprav v omrežje ter nastavitev omrežnega usmerjevalnika.
  2. Podatkovna baza – izdelava podatkovne baze na SQL strežniku.
  3. Spletna aplikacija – postavitev in nastavitev spletnega strežnika ter izdelava spletne aplikacije povezane s podatkovno bazo.
  4. Namizna aplikacija – izdelava namizne aplikacije za upravljanje podatkovne baze.
Naloga

Naloge

Sodelujoči

Zap. št. Šola Elektrikar Elektrotehnik Računalnikar Tehnik računalništva
1 SPTŠ - Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota /
2 ŠC Ravne, Srednja šola Ravne / /
3 SERŠ - Srednja elektro-računalniška šola Maribor / /
4 SEŠTG - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
5 SPSŠ - Srednja poklicna in strokovna šola Krško /
6 SŠ KER - Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje /
7 STPŠ - Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje / /
8 ERŠ - Elektro in računalniška šola Ptuj /
9 ŠC Velenje, ERŠ - Elektro računalniška šola /
10 SŠTS - Srednja šola tehniških strok Šiška
11 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana / / /
12 Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
13 ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
14 Gimnazija Ilirska Bistrica / / /
15 ERSŠG - Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in Gimnazija Ljubljana / /
16 GEPŠ - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran / / /
Skupaj: 9 13 6 14
Organizator

Organizacija

Vodja organizacije tekmovanja je : Gorazd Geč

Naloge za posamezno poklicno področje so sestavljali:

Elektrikar

Ivan Škoflek, ivan.skoflek@scv.si


Računalnikar

Uroš Remenih, uros@remenih.si


Elektrotehnik

mag. Branko Dvoršak, branko.dvorsak@scv.si


Tehnik računalništva

Gorazd Geč, gorazd.gec@hotmail.com

Rezultati

Elektrikar

Elektrikar


Računalnikar

Racunalnikar


Elektrotehnik

Elektrotehnik


Tehnik Računalništva

TehnikRacunalnistva

Rezultati