Štiriletni izobraževalni program: METALURŠKI TEHNIK. Nekaj utrinkov z izobraževanja dijakov na SREDNJI ŠOLI RAVNE.

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

ORODJARNA

VARILNICA

 

Predmetnik programa Metalurški tehnik

Predmetnik je sestavljen iz splošnega in posebnega (strokovnega) dela.

 

Opis izobraževalnega programa

Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT). Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli, praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma. Želene osebnostne lastnosti strojnih tehnikov so pro-aktivnost v pristopu ter usmerjenost k rešitvam in ciljem; natančnost, doslednost, vztrajnost, sistematičnost in kreativnost; odgovornost in ambicioznost; pripravljenost za sodelovanje v skupini.

 

Več informacij o programu lahko najdete na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm