POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Šolskem centru Ravne na Koroškem je
Nina Meh Savić, dostopna po elektronski pošti na naslovu dpo@bic-lj.si oz. na naslovu
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana.

Starši, dijaki, študenti in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno
osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z
obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Podatki za dijake