INFORMACIJE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Datumi za vpis

Prazna prijavnica za srednjo šolo

VLOGA ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA (TUJCI)

IZOBRAŽEVALNI IN DRUGI PROGRAMI

ŠTIPENDIJE

 

VPISI NA VIŠJE, VISOKE IN UNIVERZITETNE PROGRAME:

Razpis za vpis v visoko šolstvo je objavljen na SPLETNI STRANI ministrstva.

Razpis za višješolske programe je dostopen na  SPLETNI STRANI višješolske prijavne službe.

INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE

Fax vpisnik

Moja izbira