Kandidati se bodo lahko seznanili z rezultati mature v torek, 8. 9. 2020, preko aplikacije na spletni strani šole.
Podelitev spričeval za poklicno maturo v jesenskem roku bo v torek, 8. septembra 2020, ob 10.15 uri v prostorih Srednje šole Ravne, Na gradu 4a.

Ravne na Koroškem, 6. september 2020

tajnica POM
Veronika Kotnik, prof.