V letošnjem šolskem letu bodo govorilne ure in roditeljski sestanki na naši šoli večinoma potekali na daljavo (telefon in druga spletna orodja). Način komunikacije bo potekal glede na dogovor z razrednikom.

Izjemoma bo prvi roditeljski sestanek, 6.10.2020, potekal na šoli za dijake naslednjih oddelkov: 2. AVS+OK, 2.EM, 3.AVS in 4.DT.