Kandidati se bodo lahko seznanili z rezultati mature v četrtek, 9. 9. 2021, preko aplikacije na spletni strani šole.

Podelitev spričeval za poklicno maturo v jesenskem roku bo v petek,
10. septembra 2021, ob 10.15 uri v pisarni ga. ravnateljice.

Ravne na Koroškem, 7. september 2021

tajnica POM
Veronika Kotnik, prof.