Spoštovani učitelji in strokovni delavci, dijaki in dijakinje Srednje šole Ravne ter starši in skrbniki.

 

Obveščamo vas, da z današnjim dnem prevzema funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice Srednje šole Ravne Jerneja Rebernik Herman, univ. dipl. inž.

Jerneja Rebernik Herman ima dolgoletne izkušnje v izobraževanju in je zadnjih 17 let opravljala naloge pomočnice ravnateljice na Srednji šoli Ravne.

Zahvaljujemo se dosedanji ravnateljici, mag. Ivanki Stopar, prof. za njeno predano delo in vodenje šole v preteklih letih.

Verjamemo, da bomo s sodelovanjem in podporo vseh deležnikov šole še naprej gradili uspešno in prijazno okolje za izobraževanje naših dijakov ter dijakinj.

 

S spoštovanjem,

direktor šolskega centra

Dragomir Benko, prof.