Skupne govorilne ure SŠ RAVNE so vsak prvi torek v mesecu ob 18.00 uri.

V dopoldanskem času se lahko starši in dijaki tedensko oglasijo pri učitelju v terminih pogovornih ur:

pogovorne ure 19_20_drugo polletje