Vodja zaključnega izpita je Mateja Aplinc, prof.

Email: mateja@aplinc.eu

 

Prijava k zaključnemu izpitu

Šolska navodila za izdelek oz. storitev

Roki ZI 2019 – 2020

Datumski razpored

Programi srednjega poklicnega izobraževanja izobražujejo za široka ali ožja poklicna področja in trajajo praviloma tri leta. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. V programih, ki so pripravljeni za širša poklicna področja dijak lahko izbira med različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobi za določen poklic.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom.

Navodila za izdelek oz. storitev lahko najdete tukaj.