Zaradi izrednih razmer se dijakom zaključnih letnikov omogoči dodatni (IZREDNI) rok pred pričetkom poklicne mature ali zaključnega izpita, na katerem lahko dijak opravlja popravni izpit iz samo enega negativnega/neocenjenega predmeta. Ostali izpitni roki ostanejo, kot je bilo že prej predvideno.

Izredni izpitni rok: 27.5.2020

Dopolnjen pravilnik izpitov za šolsko leto 2019/20

 

PRIJAVA NA IZPIT