Ravnateljica

mag. Ivanka Stopar

02 8750 603

ivanka.stopar@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice

Jerneja Herman Rebernik, univ. dipl. inž. strojništva

02 8750 610

jerneja.rebernik@guest.arnes.si

Tajnica

Marina Smode

02 8750 600

marina.smode@guest.arnes.si

Računovodkinja

Danica Vrčkovnik

02 8750 607

danica.vrckovnik@guest.arnes.si

Vodja učnih delavnic

Igor Kosmač, univ. dipl. inž. strojništva

02 8750 609

igor.kosmac@guest.arnes.si

Svetovalna delavka

Mateja Verdinek Žigon, univ. dipl. soc. del.

02 8750 606

mateja.zigon@srednjasolaravne.si

Referent izobraževanja odraslih

Roman Popič

02 8750 608

roman.popic@guest.arnes.si

Ravnatelj višje šole

Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.

02 8750 620

zdravko.pavlekovic@guest.arnes.si

Vzdrževalec računalniške opreme, vzdrževalec spletne strani višje šole, vodja prehrane

Matjaž Metličar, inž. mehatronike

02 8750 619

matjaz.metlicar@guest.arnes.si

Vzdrževalec spletne strani

Jernej Mlakar, univ. dipl. inž. rač. in inf.

nejc.mlakar@gmail.com