AKTUALNA DOKUMENTACIJA

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja

Letni delovni načrt 2020/2021

Poročilo o realizaciji LDN 2020

Poslovno poročilo ŠC Ravne 2020

Šolski koledar 2020/2021

Katalog informacij javnega značaja 2021

Investicije 2020/2021

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021

Obrazec za pripravo kadrovskega načrta 2021

Register tveganj 2020

PRAVILNIKI

Šolska pravila in šolski red

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravilnik o šolskem koledarju

Pravilnik o varovanju šolskih podatkov

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

Pravila šolske knjižnice

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik o šolskem skladu

OSTALI DOKUMENTI

Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

(Šolski center Ravne na Koroškem v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja  seznam oddanih evidenčnih naročil. Seznam  vsebuje podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.)

Seznam evidenčnih naročil ŠC Ravne oddanih v letu 2020

Požarni red

DOKUMENTI DIJAKI

Status športnika – sklep

Vloga za status športnika

Pravilnik in izobraževalni načrt dijaka s statusom športnika

Prijavnica na prehrano

Izpis iz evidenc – Vloga za izdajo izpisa

Izpis iz evidenc – postopek pri izdaji izpisa

Najava učnega mesta

Vloga pri zamudi roka za vpis

Prošnja za pedagoško pogodbo

Prošnja za pogojni vpis

Vloga za ponavljanje

Vloga za večkratno ponavljanje

Vloga za prepis

Izjava o vedenju na organiziranih dejavnostih šole

Navodila Office 365 in Teams – za učence 20-21

DOKUMENTI STARŠI

Prijava za vpis v začetni letnik SŠ

Vpisnica v višji letnik

Vloga za priznavanje izobraževanja

Obrazec N (priznavanje izobraževanja za tujce)

Izjava o seznanitvi s pravili

Prošnja za oprostitev plačila stroškov razrednega sklada

Prošnja za oprostitev plačila izposoje učbenikov

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

ARHIV DOKUMENTOV

Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018

Letni delovni načrt 2018/2019

 

LETOPISI